Dünyanın En Adil Yemek Yarışması “Benim Yemeğim” 360 Ekranlarında Başlıyor

Sunuculuğunu alanında bir numara olan Rafet İnce’nin yapacağı BENİM YEMEĞİM yarışmasında her hafta birbirinden iddialı 4 kişi haftanın şampiyonu olmak için yarışacak.

Benim Yemeğim’de dört yarışmacı, her gün şef Rafet İnce’nın verdiği yemekleri tariflerine uygun olarak yapmaya çalışacak. Tüm yarışmacılar aynı malzemelerle ve ölçülerle aynı yemeği en lezzetli haliyle yapmak için uğraşacak. Ancak Benim Yemeğim’de asıl heyecan final dakikalarına taşınacak. Her günün sonunda tadım odasında puanlama heyecanı yaşanacak.

Benim Yemeğim’de yarışmacılar kendi yemekleri de dahil tüm yemekleri gözleri bağlı olarak tadacak ve puanlayacak. Gözleri bağlı bu tadımlarda yarışmacılar kendi yemeklerine en düşük puanı verebilecekleri gibi en dişli rakiplerine yüksek puanlar verebilir. Bu heyecana şef Rafet İnce’nin vereceği puanlar ve yapacağı değerlendirmeler de eklenecek. Beş günün sonunda en yüksek puanı alan haftanın şampiyonu ve 10.000 TL’nin sahibi olacak.

Atlas Yayıncılık ve Ticaret A.Ş’nin lisans hakkı sahibi olduğu 360 logolu televizyon kanalında yayınlanacak Benim Yemeğim adlı yarışma programında yarışmacı olmak için www.tv360.com.tr/benim-yemegim adresindeki Başvuru Kayıt Formu’nda yer alan her türlü bilgi, yazı, fotoğraf ve video formu gönderen/onaylayan sorumluluğundadır. Kişinin rızası /bilgisi olmaksızın yapılan başvurulardan Atlas Yayıncılık ve Ticaret A.Ş sorumlu tutulamaz. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru formunu dolduran yarışmacı adaylar, başvurunun kendisi ve rızası dışında yapıldığı iddiasında bulunma hakkı olmadığını kabul ve beyan etmiştir.
AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ


                 360 TV logolu televizyonun yayın lisans sahibi Atlas Yayıncılık ve Ticaret A.Ş’ nin yayınlayacağı “Benim Yemeğim” adlı yarışma programına Başvuru Kayıt Formu doldurmak suretiyle tarafımıza ileteceğiniz kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (İşbu metinde KVKK olarak anılacaktır) hükümleri doğrultusunda hukuka uygun biçimde toplanarak işlenmektedir. Atlas Yayıncılık ve Ticaret A.Ş., başvuruculardan aldığı kişisel bilgilerin gizliliğini korumak için, elektronik ortamda sistem altyapısı ve internet sunumlarını ve fiziki ortamda saklama alanlarını en güvenilir seviyede tutmaktadır .

             Tarafımıza ilettiğiniz, üçüncü kişilere ilişkin kişisel veriler için ilgili kişilerden KVKK uyarınca açık rıza aldığınız kabul edilmektedir. Şayet ilgili kişilerin açık rızaları ve söz konusu kişisel verileri paylaşmaya yetkiniz yoksa, bu bilgileri tarafımızla paylaşmamanız gerekmektedir. 

             “Benim Yemeğim” yarışmasına başvuru kapsamında dolduracağınız formda işlenmesini istemediğiniz kişisel verilerinizi belirtmemeniz gerekmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASI, 

İŞLENMESİ VE İŞLENME AMAÇLARI


         İnternet ortamında www.tv360.com.tr/benim-yemegim adresinde yer alan, tarafınızca doldurulan  Başvuru Kayıt Formu’nda ve  çağrılmanız halinde sözlü ya da çeşitli platformlarda yapılacak görüntülü görüşmede iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizden olan; adınız, soyadınız, fotoğrafınız, cinsiyetiniz, yaşadığınız şehir, ev telefonu, cep telefonu, e –posta adresi ve adresinize ilişkin iletişim bilgileriniz, doğum tarihiniz, doğum yeriniz,  mesleğiniz, eğitim bilgileriniz, medeni durum, çocuğunuzun olup olmadığı bilgisi, televizyon tecrübesi, daha önce başka bir program veya yarışmaya katılıp katılmadığınız,  bu yarışmaya katılma nedeniniz, yemek yapmayı nereden öğrendiğiniz, ne sıklıkla yemek yaptığınız, en çok hangi yemek türünü yapmayı sevdiğiniz, size yapılan  eleştirilere nasıl tepki verdiğiniz, kendinizi 3 kelime ile anlatmanız, şimdiye kadar yaptığınız en büyük çılgınlık, herhangi bir sağlık ya da fiziksel engelinizin bulunup bulunmadığına ilişkin vermiş olduğunuz bilgiler, KVKK’ nın 4. maddesinde sayılan; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak toplanmakta ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (“RTÜK”) tarafından belirlenen “Yayıncılık Etik İlkeleri”ne uygun şekilde aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:


                       Kişisel verileriniz; 

 • Yarışmacı olmaya hak kazanmanız halinde, başvurunuzun kabulü öncesi tarafınız ile iletişime geçebilmek ve sözlü/görüntülü görüşmeye davet vs işlemler için, iletişim bilgilerinizi kullanarak yarışma programının devamlılığını temin etmek, 
 • Yarışmaya katılmak üzere başvuruda bulunan diğer adaylar arasında ayırt edilebilirliğinizi sağlamak,
 • Yarışmaya farklı yaş gruplarından adayların katılımının sağlanması ve katılımcılar arasında kadın,  erkek oranının dengelenmesi,
 • Özel yetenekleriniz, ilgi alanlarınız, hobileriniz, fobileriniz ve izleyici kitlesinin ilgisini çekebilecek, sizi diğer başvuruculardan farklı kılan özelliklerin belirlenebilmesi,
 • Yarışmaya ve yarışma konusu yemek pişirilmesine ilişkin ilgi seviyesinin tespit edilebilmesi,
 • Eğitim seviyeniz, yaptığınız meslek ve diğer becerileriniz göz önüne alınarak yarışmaya yetkinlik seviyenizin ölçüleceği kriterleri belirleyebilmek,
 • Ülkemizin bölge, şehir, memleket farklılıkları gözeterek, farklı kentlerinden ve bölgelerinden yarışmacı adayları belirleyebilmek,
 • Eğitim seviyesi, meslek ve benzeri farklılıklar gözetilmeksizin her başvurucuya yarışmaya katılımda fırsat eşitliği sağlanması,
 • Daha önce televizyonda herhangi bir program ya da yarışma programına katılıp katılmadığınızın tespit edilebilmesi,
 • Yarışma programının akışının düzenlenebilmesi ve daha ilgi çekici yarışmacılar seçilebilmesi,
 • Yarışmaya katılmanıza engel bildiğiniz bir sağlık probleminiz olup olmadığı.
 • İzleyicilerin gereksinim, beğeni ve hassasiyetlerine önem vererek eşitlik temelinde toplumun her kesiminden yarışmacı adayı belirleyebilmek,
 • Yarışma akışının çoksesliliği ve kültürel çeşitliliği ön plana çıkaran yapısını koruyabilmek,
 • Yayınlarımızda farklı grupları birleştirici içerikler sunabilmek ve bir grup insanın; cinsiyet, milliyet, etnik köken, bedensel ve zihinsel engelli olması veya benzeri nedenlerle dışlanmasının önüne geçebilecek nitelikte birleştirici yayınlar yapabilmek adına yarışmacı adayları belirleyebilmek,
 • Seçilmeniz halinde gerçekleşecek olan yarışma programının akışını, paylaşmayı tercih ettiğiniz kişisel verileriniz ışığında belirleyebilmek ve şekillendirebilmek

                       amaçları ile işlenmektedir.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

                  Kişisel verileriniz; internet sitesi üzerinden dolduracağınız Başvuru Katılım Formu  ve sözlü/görüntülü  görüşmeler kapsamında sözlü, yazılı ve elektronik yolla, tamamen otomatik, kısmen otomatik ya da bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemler ile toplanmaktadır. Ayrıca ilgili kişisel verileriniz KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen; 

 • Kişisel verilerinizin işlenmesine açık rıza vermiş olmanız,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak toplanmakta ve işlenmektedir.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

 

                       Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri doğrultusunda;


 • Atlas Yayıncılık ve Ticaret A.Ş ve iş ortakları ile program yapımcısı firma tarafından, görüşmeye ve yarışmaya katılımcı olarak çağrılmanıza dair, iletişime geçilmesi hususunda destek alınması, yarışma programına ilişkin aşamaların yürütülmesi, 
 • Avukatlar, denetçiler, mali müşavirler vergi danışmanları ve sair danışmanlık ve hizmet alınan üçüncü kişilere kanuni haklarımızı kullanabilmemiz,
 • Yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerimiz düzenleyici ve denetleyici kurumlar,  

                        mahkemeler ve icra müdürlükleri gibi adli merciler ve idari kamu kurumu veya 

                        kuruluşlar gibi mercilere, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz 

                        amaçlarıyla, 

 • Ve Kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili diğer kurum, kuruluş ve üçüncü kişilere kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

KVKK KAPSAMINDA HAKLARINIZ

 

                   KVKK’nın 11. maddesi kapsamında ilgili kişi;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

                         kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

                İş bu hakkınızı kullanmak istediğinizde talebinizi; KVK Kurul'u tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yöntem ile veya Atatürk Mah. Bahariye Cad. No:31 Küçükçekmece/ İstanbul adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Kişisel Veri sahibinin, KVKK’dan doğan haklarını kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamalarını içeren başvuruda; talep edilen hususun açık ve anlaşılır olması, talep edilen konunun başvuranın şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediliyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması veya başkası adına hareket ediliyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi, ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresini bildirmesi zorunlu olup,  başvuruya kimliğini tevsik edici belgeleri de eklenmesi gerekmektedir. 

            Söz konusu talepler bireysel olarak yapılacak olup, yetkisiz üçüncü kişilerin kişisel veriler ile ilgili yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvurunuz Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında cevaplandırılacak olup,  Atlas Yayıncılık ve Ticaret A.Ş  başvuru sahibinin kimliğinin tespit edilmesi  ve başvuru sonuçlarının doğru kişi ile paylaşılması  adına  kişisel veri sahibinden  kimliğin doğrulanmasına ilişkin bilgi talep edecektir. Bu kapsamda iletilen talepler Şirket tarafından en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bu işlem için ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

SAĞLIK VERİSİNİN İŞLENMESİNE DAİR MUVAFAKATNAME

SAĞLIK VERİSİNİN İŞLENMESİNE DAİR MUVAFAKATNAME             Atlas Yayıncılık ve Ticaret A.Ş. (“360”) tarafından düzenlenen, başvurmakta olduğum yarışma dolayısıyla, yarışma esnasında oluşabilecek acil durumlara yönelik, yarışmacı adayı başvuru süreçlerinin yürütülmesi ve acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla tarafımdan alınan sağlık ve alerji bilgisinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında işleneceği, 1 yıl süresince saklanacağı hususlarına ilişkin olarak,  360 tarafından KVKK’nın 11’inci maddesi kapsamındaki olası hak ve taleplerim konusunda “Benim Yemeğim Yarışmacı Adayı Aydınlatma Metni” ile ayrıntılı bir şekilde bilgilendirildikten, bilgilendirmeye konu hususları anladıktan ve söz konusu kayıtlara ilişkin yasal haklarımı detaylı bir şekilde öğrendikten sonra, özgür irademle açıkça rıza verdiğimi beyan, taahhüt ve kabul ederim.

RIZA METNİ

Başvuru Sahibi, Atlas Yayıncılık ve Ticaret A.Ş’nin lisans hakkı sahibi olduğu 360 logolu televizyon kanalında  yayınlanacak Benim Yemeğim adlı yarışmaya katılmak üzere  www.tv360.com.tr/benim-yemegim adresinde yer alan  başvuru formunda talep edilen bilgileri doldurmak suretiyle başvuruda bulunduğumu,  söz konusu formda bildirdiğim  bilgilerin doğru olduğunu,  bilgilerin eksik ve yanlış olması dolayısıyla doğacak zararlardan bizzat sorumlu olduğumu, Atlas Yayıncılık ve Ticaret A.Ş’nin  ve grup şirketlerinin  başvuruda bulunduğum yarışmadan bağımsız olarak,  her türlü bilgilendirmenin telefon, sms, e-mail gibi iletişim araçlarıyla yapılmasına onay verdiğimi, başvuru formu doldurulması ile direkt yarışmacı olmaya hak kazanmadığımı, yarışmacıları belirleme yetkisinin tek başına  Atlas Yayıncılık ve Ticaret A.Ş yetkililerinin olduğunu, Atlas Yayıncılık ve Ticaret A.Ş’nin  her zaman yarışma format ve şartlarını  değiştirme hak ve yetkisine  sahip olduğunu, 18 yaş altındakilerin velisinin rızası olmaksızın yarışmacı olamayacağını bildiğimi, başvuru formunda yer alan kişisel verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca ve yarışma programının kapsam, amaç doğrultusunda toplanmasına işlenmesine 3. kişi kurum/kuruluşlara aktarılmasına bu amaçlar uyarınca gereken süreler ve sair yasal saklama süreleri boyunca saklanmasına özgür iradem ile açık rıza gösterdiğimi bu hususlarda  aydınlatma metni ile bilgilendirildiğimi  kabul ve beyan ederim.