BAŞVURU FORMU – “CEVAP SORUDA”

*LÜTFEN BÜYÜK HARF KULLANIN VE SOYİSİMLERİNİZİ MUTLAKA YAZIN

*FOTOĞRAF YÜKLEMEDEN YAPILAN BAŞVURULAR DİKKATE ALINMAYACAKTIR

*LÜTFEN FORMU EKSİKSİZ ŞEKİLDE DOLDURUNUZ.


İzlerken eğlenmek, eğlenirken bilgilenmek isteyenler ekran başına! Yüzde yüz Türk formatı bilgi yarışması “Cevap Soruda” 360 ekranlarında başlıyor.

Sunuculuğunu ekranların sevilen ismi Ersin Düzen’in yapacağı “Cevap Soruda” yarışmasında her gün dört yarışmacı yarışacak. Final sorusunu doğru cevaplayan yarışmacı 5000 liralık ödülün sahibi olacak!

Yarışma final hariç 3 etaptan oluşacak. Her sorunun 1000 puan değerinde olduğu ilk etaptaki sorular bilgiye dayanacak. Soruların 2000 puan değerinde olduğu ikinci etapta ise yarışmacıların oldukça dikkatli olmaları gerekecek. Zira soruların cevabı verilen bilgilerin içinde gizli olacak. Üçüncü etapta ise yarışmacılardan akıl yürütmeleri ve işlem yapmaları istenecek. Bu etaptaki her soru ise 3000 puan değerinde olacak.

Başarılı sunucu Ersin Düzen’in soruyu okumasının ardından yarışmacıların cevabı vermek için 20 saniyeleri olacak. 3 etabın ardından en yüksek puanı alan yarışmacı finale kalacak. Günü sonuncu bitiren yarışmacı elenirken, ikinci ve üçüncü olan yarışmacılar ertesi gün tekrar yarışabilecek.

Finale kalan yarışmacı 5000 liralık ödülü kazanmak için yarışacak!

Final sorusunun ardından yarışmacıya cevap verip vermeyeceği sorulacak. Yarışmacı cevap vermek istemezse 1000 lira kazanıp, ertesi gün tekrar yarışma hakkı elde edecek. Şayet yanlış cevap verirse yarışmadan elenecek. Doğru cevap verdiği takdirde ise 5000 liralık ödülün sahibi olacak.

Dünyanın farklı ülkelerinde yayınlanan ve çok sevilen “Cevap Soruda” Ersin Düzen’in sunumuyla hafta içi her akşam 360 ekranlarında…
Atlas Yayıncılık ve Ticaret A.Ş’nin lisans hakkı sahibi olduğu 360 logolu televizyon kanalında  yayınlanacak “Cevap Soruda” adlı yarışma programında yarışmacı olmak üzere https://www.tv360.com.tr/cevap-soruda-basvuru adresinde yer alan  başvuru formunda yer alan  her türlü bilgi, yazı, fotoğraf ve video  formu gönderen/onaylayan  sorumluluğundadır. Kişinin rızası/bilgisi olmaksızın yapılan başvurulardan Atlas Yayıncılık ve Ticaret A.Ş sorumlu tutulamaz. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru formunu dolduran yarışmacı adayları, başvuru sahibinin kendisi olduğunu ve rızası–bilgisi dışında yapıldığı iddiasında bulunma hakkı olmadığını kabul ve beyan etmiştir. AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ

 

                 360 TV logolu televizyonun yayın lisans sahibi Atlas Yayıncılık ve Ticaret A.Ş’ nin yayınlayacağı “Cevap Soruda” adlı yarışma programına Başvuru Formu doldurmak suretiyle tarafımıza ileteceğiniz kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (İşbu metinde KVKK olarak anılacaktır) hükümleri doğrultusunda hukuka uygun biçimde toplanarak işlenmektedir. Atlas Yayıncılık ve Ticaret A.Ş., başvuruculardan aldığı kişisel bilgilerin gizliliğini korumak için, elektronik ortamda sistem altyapısı ve internet sunumlarını ve fiziki ortamda saklama alanlarını en güvenilir seviyede tutmaktadır .

             Tarafımıza ilettiğiniz, üçüncü kişilere ilişkin kişisel veriler için ilgili kişilerden KVKK uyarınca açık rıza aldığınız kabul edilmektedir. Şayet ilgili kişilerin açık rızaları ve söz konusu kişisel verileri paylaşmaya yetkiniz yoksa, bu bilgileri tarafımızla paylaşmamanız gerekmektedir.

             “Cevap Soruda” yarışmasına başvuru kapsamında dolduracağınız formda işlenmesini istemediğiniz kişisel verilerinizi belirtmemeniz gerekmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASI,

İŞLENMESİ VE İŞLENME AMAÇLARI

 

         İnternet ortamında ww adresinde yer alan, tarafınızca doldurulan  başvuru formunu ve  çağrılmanız halinde sözlü ya da çeşitli platformlarda yapılacak görüntülü görüşmede iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizden olan;

 

 

adınız, soyadınız, cinsiyetiniz, yaşadığınız şehir, ev telefonu, cep telefonu, e –posta adresi,  adresiniz, doğum tarihiniz, doğum yeriniz, mesleğiniz, eğitim bilgileriniz, medeni durum, çocuğunuzun olup olmadığı bilgisi/kaç çocuğunuz olduğu, televizyon tecrübesi, daha önce başka bir program veya yarışmaya katılıp katılmadığınız, katıldığınız program ismi, bu yarışmaya katılma nedeniniz, hobileriniz ve ilgi alanlarınız, hangi alanlarda kendinize güvendiğiniz, kendinizi 3 kelime ile anlatmanız, şimdiye kadar yaptığınız en büyük çılgınlık, herhangi bir sağlık probleminizin bulunup bulunmadığına ilişkin vermiş olduğunuz bilgiler, KVKK’ nın 4. maddesinde sayılan; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak toplanmakta ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (“RTÜK”) tarafından belirlenen “Yayıncılık Etik İlkeleri”ne uygun şekilde aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

 

                       Kişisel verileriniz;

 • Yarışmacı olmaya hak kazanmanız halinde, başvurunuzun kabulü öncesi tarafınız ile iletişime geçebilmek ve sözlü/görüntülü görüşmeye davet vs işlemler için, iletişim bilgilerinizi kullanarak yarışma programının devamlılığını temin etmek,
 • Yarışmaya katılmak üzere başvuruda bulunan diğer adaylar arasında ayırt edilebilirliğinizi sağlamak,
 • Yarışmaya farklı yaş gruplarından adayların katılımının sağlanması ve katılımcılar arasında kadın, erkek oranının dengelenmesi,
 • Özel yetenekleriniz, ilgi alanlarınız, hobileriniz, fobileriniz ve izleyici kitlesinin ilgisini çekebilecek, sizi diğer başvuruculardan farklı kılan özelliklerin belirlenebilmesi,
 • Eğitim seviyeniz, yaptığınız meslek ve diğer becerileriniz göz önüne alınarak yarışmaya yetkinlik seviyenizin ölçüleceği kriterleri belirleyebilmek,
 • Ülkemizin bölge, şehir, memleket farklılıkları gözeterek, farklı kentlerinden ve bölgelerinden yarışmacı adayları belirleyebilmek,
 • Eğitim seviyesi, meslek ve benzeri farklılıklar gözetilmeksizin her başvurucuya yarışmaya katılımda fırsat eşitliği sağlanması,
 • Daha önce televizyonda herhangi bir program ya da yarışma programına katılıp katılmadığınızın tespit edilebilmesi,
 • Yarışma programının akışının düzenlenebilmesi ve daha ilgi çekici yarışmacılar seçilebilmesi,
 • Yarışmaya katılmanıza engel bildiğiniz bir sağlık probleminiz olup olmadığı.
 • İzleyicilerin gereksinim, beğeni ve hassasiyetlerine önem vererek eşitlik temelinde toplumun her kesiminden yarışmacı adayı belirleyebilmek,
 • Yarışma akışının çoksesliliği ve kültürel çeşitliliği ön plana çıkaran yapısını koruyabilmek,
 • Yayınlarımızda farklı grupları birleştirici içerikler sunabilmek ve bir grup insanın; cinsiyet, milliyet, etnik köken, bedensel ve zihinsel engelli olması veya benzeri nedenlerle dışlanmasının önüne geçebilecek nitelikte birleştirici yayınlar yapabilmek adına yarışmacı adayları belirleyebilmek,
 • Seçilmeniz halinde gerçekleşecek olan yarışma programının akışını, paylaşmayı tercih ettiğiniz kişisel verileriniz ışığında belirleyebilmek ve şekillendirebilmek

                       amaçları ile işlenmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

                  Kişisel verileriniz; internet sitesi üzerinden dolduracağınız başvuru formu ve sözlü/görüntülü  görüşmeler kapsamında sözlü, yazılı ve elektronik yolla, tamamen otomatik, kısmen otomatik ya da bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemler ile toplanmaktadır. Ayrıca ilgili kişisel verileriniz KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen;

 • Kişisel verilerinizin işlenmesine açık rıza vermiş olmanız,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak toplanmakta ve işlenmektedir.

 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

 

                       Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri doğrultusunda;

 

 • Atlas Yayıncılık ve Ticaret A.Ş ve iş ortakları ile program yapımcısı firma tarafından, görüşmeye ve yarışmaya katılımcı olarak çağrılmanıza dair, iletişime geçilmesi hususunda destek alınması, yarışma programına ilişkin aşamaların yürütülmesi,
 • Avukatlar, denetçiler, mali müşavirler vergi danışmanları ve sair danışmanlık ve hizmet alınan üçüncü kişilere kanuni haklarımızı kullanabilmemiz,
 • Yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerimiz düzenleyici ve denetleyici kurumlar,

                        mahkemeler ve icra müdürlükleri gibi adli merciler ve idari kamu kurumu veya

                        kuruluşlar gibi mercilere, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz

                        amaçlarıyla,

 • Ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili diğer kurum, kuruluş ve üçüncü kişilere kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

 

KVKK KAPSAMINDA HAKLARINIZ

 

                         KVKK’nın 11. maddesi kapsamında ilgili kişi;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp

                           kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

                İş bu hakkınızı kullanmak istediğinizde talebinizi; KVK Kurul'u tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yöntem ile veya Atatürk Mah. Bahariye Cad. No:31 Küçükçekmece/ İstanbul adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Kişisel Veri sahibinin, KVKK’dan doğan haklarını kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamalarını içeren başvuruda; talep edilen hususun açık ve anlaşılır olması, talep edilen konunun başvuranın şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediliyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması veya başkası adına hareket ediliyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi, ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresini bildirmesi zorunlu olup,  başvuruya kimliğini tevsik edici belgeleri de eklenmesi gerekmektedir.

            Söz konusu talepler bireysel olarak yapılacak olup, yetkisiz üçüncü kişilerin kişisel veriler ile ilgili yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvurunuz Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında cevaplandırılacak olup,  Atlas Yayıncılık ve Ticaret A.Ş  başvuru sahibinin kimliğinin tespit edilmesi  ve başvuru sonuçlarının doğru kişi ile paylaşılması  adına  kişisel veri sahibinden  kimliğin doğrulanmasına ilişkin bilgi talep edecektir. Bu kapsamda iletilen talepler Şirket tarafından en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bu işlem için ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

 

 

 

RIZA METNİ

 

          Başvuru sahibi, Atlas Yayıncılık ve Ticaret A.Ş’nin lisans hakkı sahibi olduğu 360 logolu televizyon kanalında yayınlanacak “Cevap Soruda” adlı yarışmaya katılmak üzere https://www.tv360.com.tr/cevap-soruda-basvuru adresinde yer alan  başvuru formunda talep edilen bilgileri doldurmak suretiyle başvuruda bulunduğumu,  söz konusu formda bildirdiğim bilgilerin doğru olduğunu,  bilgilerin eksik ve yanlış olması dolayısıyla doğacak zararlardan bizzat sorumlu olduğumu, Atlas Yayıncılık ve Ticaret A.Ş’nin  ve grup şirketlerinin  başvuruda bulunduğum yarışmadan bağımsız olarak,  her türlü bilgilendirmenin telefon, sms, e-mail gibi iletişim araçlarıyla yapılmasına onay verdiğimi, başvuru formunun doldurulması ile direkt yarışmacı olmaya hak kazanmadığımı, yarışmacıları belirleme yetkisinin tek başına  Atlas Yayıncılık ve Ticaret A.Ş yetkililerinin olduğunu, Atlas Yayıncılık ve Ticaret A.Ş’nin  her zaman yarışma format ve şartlarını  değiştirme hak ve yetkisine  sahip olduğunu, 18 yaş altındakilerin velisinin rızası olmaksızın yarışmacı olamayacağını bildiğimi, başvuru formunda yer alan kişisel verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca ve yarışma programının kapsam, amaç doğrultusunda toplanmasına işlenmesine 3. kişi kurum/kuruluşlara aktarılmasına bu amaçlar uyarınca gereken süreler ve sair yasal saklama süreleri boyunca saklanmasına özgür iradem ile açık rıza gösterdiğimi bu hususlarda  aydınlatma metni ile bilgilendirildiğimi  kabul ve beyan ederim.

 

 

 

SON RIZA METNİ

 

          Başvuru sahibi, Atlas Yayıncılık ve Ticaret A.Ş’nin lisans hakkı sahibi olduğu 360 logolu televizyon kanalında yayınlanacak “Cevap Soruda” adlı yarışmaya katılmak üzere https://www.tv360.com.tr/cevap-soruda-basvuru adresinde yer alan  başvuru formunda talep edilen bilgileri doldurmak suretiyle başvuruda bulunduğumu,  söz konusu formda bildirdiğim bilgilerin doğru olduğunu,  bilgilerin eksik ve yanlış olması dolayısıyla doğacak zararlardan bizzat sorumlu olduğumu, Atlas Yayıncılık ve Ticaret A.Ş’nin  ve grup şirketlerinin  başvuruda bulunduğum yarışmadan bağımsız olarak,  her türlü bilgilendirmenin telefon, sms, e-mail gibi iletişim araçlarıyla yapılmasına onay verdiğimi, başvuru formunun doldurulması ile direkt yarışmacı olmaya hak kazanmadığımı, yarışmacıları belirleme yetkisinin tek başına  Atlas Yayıncılık ve Ticaret A.Ş yetkililerinin olduğunu, Atlas Yayıncılık ve Ticaret A.Ş’nin  her zaman yarışma format ve şartlarını  değiştirme hak ve yetkisine  sahip olduğunu, 18 yaş altındakilerin velisinin rızası olmaksızın yarışmacı olamayacağını bildiğimi, başvuru formunda yer alan kişisel verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca ve yarışma programının kapsam, amaç doğrultusunda toplanmasına işlenmesine 3. kişi kurum/kuruluşlara aktarılmasına bu amaçlar uyarınca gereken süreler ve sair yasal saklama süreleri boyunca saklanmasına özgür iradem ile açık rıza gösterdiğimi bu hususlarda  aydınlatma metni ile bilgilendirildiğimi  kabul ve beyan ederim.